บริการของเรา

งานซ่อมแซมหลังคา

รับซ่อมหลังคา เปลี่ยนและปรับปรุงแก้ไขปัญหาหลังคาที่รั่วซึม โรงงานและอื่นๆ

งานต่อเติมหลังคา

รับติดตั้งหลังคา ต่อเติมหลังคา กันสาด ระเบียง

งานทาสี

รับทาสี รับจ้างทาสี รับเหมาทาสี ทาสีตึก ทาสีหอพัก ทาสีอาคาร

งานวางระบบประปา

งานวางระบบประปา งานออกแบบ ติดตั้งซ่อมบำรุง ระบบประปา ระบบปั้ม Pump ระบบถังเก็บ-บำบัดน้ำ

งานปูน

รับเหมาเทพื้น เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เทพื้นโรงงาน ลานจอดรถ ลานจอดปั๊มน้ำมัน พื้นลานทั่วไป

งานไฟฟ้า

ติดตั้งระบบไฟฟ้า และวางระบบไฟฟ้า ภายในและภายนอกอาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัยและโรงงาน